Projectes contra el bullying

El passat 11 de juny Mediam va assistir al 2n Simposi Contra el Bullying organitzat per la Fundació Barça. L’entitat va presentar el seu Programa de Prevenció del Bullying, de la mà de Sra. Maria Vallès, directora general de la Fundació Barça. Aquest programa pilot usa una nova metodologia de prevenció que ja s’ha implementat a 26 escoles de primària de Catalunya i que ha comptat amb la participació de 5.000 alumnes.

Segons estudis de la Fundació Barça 1 de cada 4 alumnes de primària (entre 3r i 6è) ha sigut víctima d’assetjament escolar en algun moment. Aquesta xifra alarmant ha sigut el detonant per tal que la Fundació creés el programa presentat al Simposi. 

El programa treballa la prevenció del fenomen en diferents àmbits dins l’escola: l’esport, l’expressió artística i a les tutories. Amb dinàmiques a espais oberts, es treballen les emocions, la convivència i l’empatia, incidint sobre tot en la força del grup. Està previst que el programa estigui disponible en un futur per totes aquelles escoles que el vulguin implementar.

Des de Mediam veiem molt rellevants els resultats de l’estudi de la Fundació Barça (amb dades extretes de 41 escoles de primària a Catalunya) i del Programa de Prevenció de Bullying (implementat a 26 escoles), per la representativitat de la mostra treballada que descriu l’estat real de l’assetjament escolar a Catalunya i per l’aportació de solucions que ja han estat contrastades. A més, són treballs dissenyats amb estàndards rigorosos d’avaluació que permeten actualitzar i adaptar les futures implementacions a escoles segons la necessitat que tingui cada una d’elles.

Segons un informe de l’OCDE elaborat al 2015 durant les proves PISA als alumnes de 15 anys, Catalunya se situa com el quart territori d’Espanya amb més casos d’abús escolar, per sota de les Canàries -que encapçala el rànquing, amb un 17,9%, – Galícia, i les Balears. A nivell internacional la UNESCO estima al seu Pla Internacional de Violència escolar que 246 milions d’alumnes podrien ser víctimes de la violència a les escoles i voltants de les escoles. 

La majoria de projectes contra el bullying es centren en la prevenció del fenòmen

Així com la Fundació Barça, som moltes les entitats, associacions i cooperatives i evidentment, també la Conselleria d’Ensenyament, les que treballem a Catalunya amb l’objectiu comú de reduir l’assetjament escolar, però podem dir que la majoria de projectes es centren en la prevenció del fenomen, més que en la Intervenció. És importantíssim educar els alumnes, el professorat i les families i sensibilitzar-los per adonar-se’n de la gravetat i conseqüències de certes conductes. A Mediam inclús formem els monitors de pati i menjador, i els involucrem com a part estratègica importantíssima dels nostres projectes contra el bullying, ja que son els guaites en els espais d’oci on passen la majoria de situacions de conflicte i son a vegades oblidats a certs projectes. Ens centrem en estratègies que combinin l’atenció individual i la dimensió col·lectiva, ja que cal abordar l’assetjament escolar des d’una visió global d’escola. Tot i així, creiem que també hem de destinar esforços en la intervenció directe quan es manifesta l’assetjament, per ajudar a víctimes, aules, famílies i agressors que estan immersos en una situació de bullying en aquests moments. 

Podem intervenir també en el moment que un alumne o familiar comunica una situació assetjament

A Mediam treballem des de diferents enfocaments la prevenció de bullying amb xerrades, tallers, formacions específiques sobre gestió i prevenció de conflictes i gestió emocional a  escoles publiques de Barcelona com Marenostrum, Vila Olímpica, Lavinia, la Sedeta, Poblenou, Turó del Cargol, Ramon LLull i Àgora, o a Instituts com Ausias March o Doctor Puigvert  entre altres. És una feina indispensable per trencar creences, apoderar el grup i treballar valors i gestió de conflictes amb noves generacions d’alumnes des de ben petits. De fet alguns dels nostres projectes impliquen als alumnes d’infantil, d’entre 3 i 5 anys. 

Tot i així, veiem que altres situacions d’assetjament com el mobbing a les empreses, o la violència masclista tenen certes respostes d’intervenció des de l’adminstració i organitzacions que ajuden a les víctimes en el moment crític de situació d’abús i que ens inspiren a Mediam com a camí a seguir perqupe trobem a faltar més volum de projectes en aquest moment d’abús. 

A Mediam aportem també iniciatives que tenen com a línia d’acció la intervenció quan l’assetjament ja ha eclosionat més obertament i on donem suport als alumnes i adults implicats en aquest moment clau. Tot i que hi ha projectes centrats en aquest moment del conflicte, som menys les organitzacions que actuem en aquesta fase.