MEDIAM aposta per les Pràctiques Restauratives

Les pràctiques restauratives neixen fruit de les accions realitzades en la Justícia Restaurativa des dels anys 70 als EEUU. Treballar amb la víctima i victimari d’una acció permet oferir un espai per reparar el dany comès i no només en castigar-lo. D’aquesta manera, les pràctiques restauratives desenvolupades des de l’IIRP (International Institute for Restorative Practices) es basen en el concepte de: els éssers humans són més feliços, més cooperatius i productius, i tenen major probabilitat de realitzar canvis positius en el seu comportament quan les persones en autoritat fan coses amb ells, en lloc de contra ells o per a ells.

Diferents professionals del nostre equip estan especialitzats en aquesta metodologia; des de Mediam compartim la visió d’aquestes pràctiques i desenvolupem les nostres accions tant a les escoles com amb la comunitat des d’aquesta metodologia d’oferir veu a totes les persones membres, ja que només així aconseguirem que se sentin part i tinguin la motivació d’intervenir activament.

A partir de tallers i/o accions formatives treballem els diferents àmbits dins i fora de l’aula:

  • Gestió de conflictes
  • Prevenció de la violència i/o bullying
  • Comunicació efectiva

Des d’aquestes perspectives treballem en favor de la convivència i la cultura de pau, prevenint conflictes i reparant les relacions malmeses.