SERVEI

DE MEDIACIÓ

Espais de diàleg per arribar a acords

La mediació com a eina de resolució de conflictes ofereix un espai de diàleg amb l’acompanyament d’una persona especialitzada en aquest àmbit, el/la mediador/a, que fa un acompanyament durant tot el procés. Es realitzen sessions amb les persones en conflicte i amb el suport de la persona mediadora que dirigeix el procés i ajuda a generar diàleg.

 

Des de Mediam oferim un espai tranquil i de confiança on, les persones que tinguin voluntat de buscar acords i gestionar aquelles situacions en les quals sorgeixen diferències que es poden donar en qualsevol espai de relació, es puguin trobar.

Contacta amb nosaltres:

Confidencialitat i neutralitat

Els espais de mediació es caracteritzen per ser espais confidencials, flexibles i neutrals perquè les persones que hi participen puguin responsabilitzar-se lliurement de les seves accions i decisions.

Servei de mediació

Al servei de mediació de Mediam donem suport a les necessitats particulars de cada persona, que en molts casos tenen relació amb:

 

• Problemes de comunicació i diàleg
• Gestió de les relacions
• Millorar la convivència

 

Des de Mediam, s’ofereix l’oportunitat de tenir un espai de mediació dirigit tant a persones en l’àmbit familiar, com dins de centres i organitzacions.

Quin tipus de situacions arriben a l’espai de mediació?

• Parelles que es separem

• Convivència entre pares i mares amb els fills/es

• Organització de la família per la cura dels àvis/es

• Successió d’una empresa familiar

• Relacions deteriorades entre diferents departaments d’una organització

• Conflictes entre persones que treballen juntes…