PROJECTES

Diàleg a l’aula

Àmbit Escolar

Som un equip

Àmbit Organitzacional

El repte de la conciliació familiar

Àmbit Familiar

Mediació en l’àmbit sanitari

Àmbit Organitzacional

Escola de pares i mares

Àmbit Familiar

La cohesió d’equips

Àmbit Organitzacional

La gestió de conflictes en les entitats d’economia social

Àmbit Organitzacional

Del pati al món

Àmbit Escolar

Prevenint el bullying

Àmbit Escolar

Donant veu al barri

Àmbit Comunitari

Joves invisibles

Àmbit Comunitari

Convivència harmoniosa

Àmbit Escolar