Àmbit: Escolar

Projecte /

Prevenint el bullying

Bones pràctiques

Amb el suport de /

IMEB Institut Municipal d’Educació de Barcelona

Un element clau per treballar l’assetjament a les aules és poder incorporar una cultura de prevenció a l’escola. Des de Mediam entenem que aquest és un fenomen complex que està donant-se amb molta força als centres educatius i que genera molta preocupació tant a les famílies com al professorat.

 

La nostra proposta és analitzar aquelles pràctiques que s’estan duent a terme tant des de la prevenció com des de la intervenció. Hem fet i estem fent un recull de recursos i informació que pugui ser d’utilitat per els equips docents.

Partim de les següents eines o mirades:

 

Mediació: sistema de gestió de conflictes basat en el diàleg i la recerca de solucions constructives, creant un espai de confiança per intervenir activament en el conflicte, revalorant a les parts i retornant-los-hi el protagonisme per construir noves estratègies de convivència.

 

Pràctiques restauratives: metodologia per millorar la convivència i reforçar la cohesió des dels vincles dins dels grups. Treballar des de la implicació de totes les persones del col·lectiu, donant veu i sentit de pertinença.

 

Facilitació i metodologies sistèmiques: perspectiva dels grups i col·lectius com a sistemes complexos i no només com la suma dels seus i les seves membres. Treballant la ubicació i context per conèixer els moments de creixement i el lloc que cadascú té dins de l’agrupació.

 

Arts escèniques: la intervenció artística aplicada a l’àmbit social per abordar des de la reflexió conjunta amb els/les espectadors/es sobre situacions de crisi que es donen a la realitat, i analitzar possibles solucions o estratègies diverses.

 

Educació emocional: eines per desenvolupar les competències emocionals de les persones, orientades a millorar el seu benestar integral i la seva salut per conviure en societat de forma més humana i responsable

 

Algunes de les entitats expertes i referents en aquestes temàtiques són: Nus Teatre i Acció Social, Fil a l’agulla, Associació Catalana de Pràctiques Restauratives, SEER Salut i Educació Emocional, entre altres.

Si creus que podem treballar conjuntament, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Ens pots enviar un missatge a través del següent formulari, indicant les vostres dades de contacte, i tan bon punt com ens sigui possible contactarem amb tu per veure quina podria ser la millor manera de traslladar la nostra manera de treballar a la vostra entitat.

 

També si ho prefereixes pots contactar amb nosaltres per telèfon: 653 276 153

    MEDIAM és una entitat amb seu a Barcelona que treballa en l’àmbit de la mediació com a eix transformador dins les entitats.