Els monitors i monitores a les escoles. La relació amb els infants.

Què és el que més t’agrada de ser monitor i monitora? 

D’aquesta manera s’iniciava la primera sessió amb els monitors i monitores de l’escola Alexandre Galí, Agora i Marenostrum.  A partir d’una pregunta que ajudaria a reforçar els punts en comú de cadascun dels membres del col·lectiu i a compartir les seves pròpies motivacions.

Cadascuna de les respostes eren afins unes amb les altres, aquest fet va permetre entreveure el tarannà del grup; ser un o una referent per a l’alumnat. I és que, els monitors i les monitores de menjador i d’oci dels centres educatius no només donen suport i educació als hàbits alimentaris, suport en l’accés i al manteniment del menjador i dinamitzen espais d’oci, sinó què, de manera transversal, s’encarreguen de donar suport a la gestió dels conflictes que es pugui ocasionar. 

I aquí és on volem posar el focus d’atenció, sobre aquest paper invisible i totalment necessari de destapar que la figura del monitor i monitora tenen sobre els i les alumnes. Ja que, conviure al menjador escolar i al pati, va més enllà de compartir un espai físic o d’un menú, sino que també, implica compartir un sistema de normes, convencions socials, rols, emocions, sentiments i necessitats. És per això, que encara que es trobin en un context educatiu no formal, els monitors i monitores són un exemple d’agent educatiu gràcies a tot el procés d’ensenyança-aprenentatge que porten a terme amb els seus i les seves alumnes.  

Els projectes que impulsem des de MEDIAM aposten per la incorporació de tots els agents educatius, per tal que tothom pugui caminar de manera conjunta i amb una visió compartida respecte del model educatiu que s’ofereix al centre. És per aquest motiu que per a nosaltres, els i les monitores són peces claus

  • Que fem nosaltres? 

Realitzem 4 o 5 sessions amb els i les monitores amb l’objectiu de: 

  • Generar espais perquè l’equip de monitors i monitores puguin compartir les seves metodologies de treball amb els nens i nenes i unificar els criteris d’intervenció. 
  • Donar eines per què puguin gestionar conflictes, des d’una escolta empàtica.
  • Aprendre a mirar els grups, la seva forma d’interrelacionar-se.  
  • Cuidar el grup i treballar el valor de la seva obra conjuntament de les aportacions transmeses als alumnes i l’escola. 

Perquè cuidar dels i de les monitores escolars, és cuidar part de la tasca educativa que el centre assumeix perquè, els espais informals; el pati i el menjador són espais d’interrelació lliure per als nens i les nenes. És per aquest motiu, que és essencial parar-hi atenció i centrar-se amb què es pot millorar i transformar, introduint la provenció dels conflictes com un dels elements cabdals a l’hora de crear una sana convivència entre les persones que comparteixen el seu dia a dia.

Mediam aposta per la gestió i la resolució de conflictes per mitjà de la mediació, la comunicació no violenta i les pràctiques restauratives. És per aquesta raó, que de la mà de l’associació Mediam, Avalon, el Centre Escolar “Els Porxos” i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona #BCNJusticiaGlobal, s’ha decidit promoure la cultura de pau des d’una dimensió local; escola, família i entorn i una global i internacional, en tots els àmbits on es produeixin conflictes.