El nostre projecte
La mirada mediadora

Som una organització sense afany de lucre que neix per iniciativa d’un grup de persones que creiem en la mediació i la cultura de pau com una forma de transformar el món i fer una societat més justa i més cohesionada.

 

Partim de la premisa que el conflicte pot ser una oportunitat i un motor de canvi per a l’evolució humana. Intervenim en diferents àmbit de la societat com són: escola, societat, organitzacions i famílies.

Els nostres objectius

/ Donar a conèixer i promoure la mediació a la nostra societat.

/ Reduir la violència i millorar les relacions humanes

/ Capacitar les persones en la gestió dialogada dels conflictes

L´equip

Som un equip multidisciplinar de persones mediadores expertes en gestió de conflictes que treballem amb diferents metodologies com la mediació, la facilitació de grups, la comunicació no violenta, l’educació emocional, les eines sistèmiques i les pràctiques restauratives.

La mediació

La mediació és una eina de gestió de conflictes que es basa en la interacció amb una tercera persona, el/la mediador/a, que acompanya en el procés de resolució de la problemàtica i l’obtenció dels possibles acords que es donin en aquest espai de diàleg.

 

Les característiques i principis d’aquesta metodologia es basen en:

 

CONFIDENCIALITAT: aquella informació que s’obté en un procés de mediació no pot ser revelada fora d’aquest (exceptuant aquella informació que reveli amenaces per la vida o integritat física i/o psíquica d’alguna persona).

 

FLEXIBILITAT: processos adaptats a les necessitats de les parts i del procés en si, on es poden donar sessions individuals i conjuntes.

 

IMPARCIALITAT I NEUTRALITAT: la persona mediadora vetlla per la igualtat entre les parts, sense imposar solucions ni mesures concretes.

 

VOLUNTARIETAT: cada persona intervé en mediació sense representants, mostrant l’interès a gestionar els seus propis conflictes i tenint la llibertat d’opinar i decidir.

 

“EMPODERAMENT” DE LES PARTS: enriqueix a les persones que hi participen per obtenir la capacitat de triar allò que més les satisfaci, atenent la bona fe i la predisposició de trobar acords.

 

Des de Mediam, s’ofereix l’oportunitat de tenir un espai de mediació dirigit tant a persones en l’àmbit particular, com dins de centres i organitzacions. Si desitgen més informació, contactin amb nosaltres.

Descarrega’t la nostra memòria

Us podeu descarregar la nostra memòria clicant aquest enllaç: Memòria 2018.