La cultura de pau a l’escola. APS a l’escola Els Porxos

Mediam aposta per la gestió i la resolució de conflictes per mitjà de la mediació, la comunicació no violenta i les pràctiques restauratives. És per aquesta raó, que de la mà de l’associació Mediam, Avalon, el Centre Escolar “Els Porxos” i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona #BCNJusticiaGlobal, s’ha decidit promoure la cultura de pau des d’una dimensió local; escola, família i entorn i una global i internacional, en tots els àmbits on es produeixin conflictes.

Així és com neix el Projecte d’Aprenentatge Servei (APS); Gestió de conflictes. Promovent la cultura de pau dins de les aules. Un projecte educatiu que té una durada d’un any amb l’objectiu de què els i les alumnes esdevinguin agents de transformació social i de sensibilització des d’un aprenentatge vivencial i la fonamentació del pensament crític. Per aconseguir-ho, Mediam i Avalon pretén proporcionar als i les alumnes, al professorat i als i les monitores, les eines necessàries per gestionar i resoldre els conflictes que es donin a l’aula o al Centre Escolar.

Aquest mes d’octubre, hem tingut l’oportunitat d’iniciar el projecte d’APS en els cursos de 3r i de 4t de primària, conjuntament amb les respectives tutores; Estel i Isabel a l’escola Els PORXOS

Les primeres sessions estan servint per presentar-nos, conèixer la dinàmica grupal i als nens i a les nenes. A més a més de descobrir i parlar sobre els sentiments mitjançant la dinàmica “Reunió d’amics i amigues” i de descobrir, a partir del “núvol de preguntes”, quines qüestions es formulen en relació amb la violència i a la Pau per a després, a les properes sessions, crear un treball d’investigació teòric i pràctic a fi de donar cabuda a totes les respostes.

“Per què la pau augmenta i desapareix constantment?”

“Es pot parar la violència? 

“La Pau és només pau?”

“Si la violència no existís, que passaria?”

Finalment, cal esmentar l’ús de l’enfocament restauratiu. Aquest és un dels elements claus que ens permeten establir una relació propera, donant veu a totes les paraules mitjançant la peça de paraula que s’ha decidit utilitzar.

Una de les coses que més ens agrada és poder treballar amb els nens i nenes més enllà de la nostra proposta inicial, adaptant-nos a allò que necessiten i que està viu en aquell moment. Fer-ho d’aquesta manera és enriquidor per nosaltres i també per ells i elles, donat que escoltar allò que el grup necessita és una forma molt poderosa de mostrar-los respecte com a persones i com a grup. 

Treballar a l’aula, és per nosaltres, una gran oportunitat de créixer i de replantejar-nos moltes coses, la mirada dels nens/es ens ajuden a poder fer una nova construcció de certs termes des de la seva mirada.