Àmbit: Escolar

Projecte /

Convivència harmoniosa
a les aules

Interculturalitat

Subvencionat per /

Ajuntament de Barcelona

El projecte d’interculturalitat “Convivència Harmoniosa” neix de la necessitat i les ganes de transmetre la nostra mirada mediadora i reflexiva per tal de treballar les relacions socioafectives establertes i generar-ne’n de noves tenint en compte les nostres diferències i les necessitats i possibilitats de cada comunitat educativa.

 

Aquest projecte ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona / Departament d’interculturalitat.

En els centres educatius, es necessita que el reconeixement de la interculturalitat vingui donat des dels:

• Companys i companyes de classe
• Docents
• Monitors i monitores de l’espai del migdia i del menjador

 

És per això que es va decidir promoure la perspectiva intercultural des d’una dimensió més global i integrant a tota la comunitat educativa escola i família.

Recordant i indagant dintre de la nostra “capsa” d’experiències, varem decidir establir un dels principals objectius del projecte: contribuïr en la transformació social, i que aquesta transformació comencés per les escoles.

Per aconseguir-ho, era imprescindible Promoure canvis en les dinàmiques:

– D’exclusió, discriminació, invisibilització i desigualtat.

 

Ja que, aquestes dinàmiques, es donen a determinats col·lectius que pertanyen a cultures minoritzades des de la perspectiva intercultural.
Per facilitar l’obtenció d’aquest objectiu, es van fer servir les següents eines:

 

Les pràctiques restauratives → Per tal de gestionar les relacions a l’aula i treballar les emocions, fomentant així, un seguit d’habilitats socioemocionals com: l’escolta activa, l’empatia i el pensament creatiu.

 

La comunicació NoViolenta → Per tal de comunicar-nos donant valor a la relació, als sentiments i necessitats de les persones tot treballant l’empatia i donant veu a les diferències.

Al llarg del primer trimestre del període escolar 2019-2020, vàrem tenir el plaer de realitzar el projecte a tres centres educatius de la ciutat de Barcelona:
– Centre Escolar “Àgora
– Centre Escolar “Alexandre Galí
– Centre Escolar “Poble Nou

En conjunt, la nostra proposta ha tingut com a component clau:
Humanitzar les relacions interpersonals dels nens i nenes i docents per a la provenció de conflictes interculturals.

La Comunica NoViolenta ha estat una eina que ha ajudat als nens i nenes a:

 

1. Observar i detectar els sentiments i les actituds pròpies i també la dels seus companys-es.

 

2. Substituir les pautes establertes de respondre als judicis i a les crítiques dels i les altres persones mitjançant la defensa, d’evitació o l’atac per→ l’empatia i l’autoempatia

 

Ja que, en aquest model de comunicació, es té en compte els propis pensaments, sentiments i necessitats i també, les de les altres persones, aconseguint creant relacions autèntiques i sanes.

Destacant→ L’HETEROGENEÏTAT enfront de l’HOMOGENEÏTAT en una societat diversa culturalment.

El “Mandala grupal” va ser una de les dinàmiques que es van portat a terme per potenciar aquesta diversitat present i inherent a les aules.

 

En conclusió, la “Convivència Harmoniosa” ha estat un projecte molt emotiu i proper perquè s’han compartit situacions i vivències personals.

 

S’aconseguí:

– Desdibuixar les relacions desiguals preestablertes
– Formar nous vincles saludables i autèntics

 

I és que… La diversitat té cabuda quan és benvinguda

En conjunt, la nostra proposta ha tingut com a component clau:
Humanitzar les relacions interpersonals dels nens i nenes i docents per a la provenció de conflictes interculturals.

La Comunica NoViolenta ha estat una eina que ha ajudat als nens i nenes a:

 

1. Observar i detectar els sentiments i les actituds pròpies i també la dels seus companys-es.

 

2. Substituir les pautes establertes de respondre als judicis i a les crítiques dels i les altres persones mitjançant la defensa, d’evitació o l’atac per→ l’empatia i l’autoempatia

 

Ja que, en aquest model de comunicació, es té en compte els propis pensaments, sentiments i necessitats i també, les de les altres persones, aconseguint creant relacions autèntiques i sanes.

Si creus que podem treballar conjuntament a la vostra escola o entitat, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Ens pots enviar un missatge a través del següent formulari, indicant les vostres dades de contacte, i tan bon punt com ens sigui possible contactarem amb tu per veure quina podria ser la millor manera de traslladar la nostra manera de treballar a la vostra entitat.

 

També si ho prefereixes pots contactar amb nosaltres per telèfon: 653 276 153

    MEDIAM és una entitat amb seu a Barcelona que treballa en l’àmbit de la mediació com a eix transformador dins les entitats.