Ajuntem la gestió de conflictes amb l’art a les escoles

Durant el tercer trimestre de l’any escolar 2020/2021 estem treballant amb alumnes i alumnes del 4t i del 5è de primària per a dur a terme les propostes educatives dels ApS.

Entenem per aprenentatge servei (ApS) qualsevol proposta educativa que, a part de buscar l’aprenentatge de continguts, de competències, d’habilitats o de valors, pretén alhora ser útil en l’àmbit social mitjançant la realització d’accions que cobreixin necessitats reals de la comunitat, amb el propòsit de millorar-la.

Els ApS, per tant, ens conviden a treballar en els centres educatius aportant aprenentatges i, per altra banda, ens retornen serveis que han estat impulsats pels mateixos alumnes. És un intercanvi molt enriquidor tant per a les entitats com per als alumnes, ja que es converteixen en agents actius del canvi.

Enguany, el Servei es desenvolupa en paral·lel en dues escoles diferents de Barcelona: l’Escola Porxos i l’escola Bosc de Montjuïc, i s’ha desenvolupat durant sis sessions de treball, cada sessió d’una hora i mitja aproximadament.

Al llarg d’aquestes sessions de treball a l’aula, els i les alumnes han desenvolupat petits projectes des d’un enfocament lúdic, creatiu i participatiu.

En la nostra primera trobada a l’aula vam elaborar una propoosta de guió del servei amb unes pautes a seguir, que ens ajudessin a organitzar les accions, a fer una petita reflexió del procés i una proposta d’autoavaluació final.

S’inicia la primera sessió amb unes preguntes obertes per a acostar-nos a conceptes abstractes com el benestar, la justícia, la solidaritat i la no-violència. Convidem als i les alumnes a un espai de diàleg on reflexionar sobre els seu significats i sobre el lloc que aquests conceptes ocupen a la seva pròpia vida. Entre tots i totes pensem què podem fer perquè hi hagi més justícia, més benestar, i més solidaritat en el món que ens és més pròxim.

El pas següent és constituir grups de treball i passar a l’acció. Cada grup es constitueix de manera aleatòria, i està format per 3 o 4 alumnes. En els petits grups és on s’acaba de decidir i consensuar la temàtica que volen abordar i els àmbits d’intervenció de cada servei. Els i les alumnes exploren les múltiples formes que pren la cultura de la pau mitjançant llenguatges artístics com ara el teatre, la poesia, el dibuix, la papiroflèxia, la creació audiovisual, el llibre il·lustrat, la cal·ligrafia. Dins d’aquest procés creatiu, un lloc ben important l’ocupen l’escolta activa, la cooperació, l’empatia i el diàleg.

En tot moment, els protagonistes són els i les alumnes. Mentre treballen en petits grups, les persones adultes (mediadores i docents) ens centrem en donar-los suport per a descobrir que és el que més els agradaria fer o aprendre. Cada persona adulta acompanya a dos grups. Des de la neutralitat i l’observació el nostre paper és el de facilitadores. A través de preguntes, els ajudem a aterrar les seves idees, obrim diàleg, i vetllem per a la participació de tots i totes en l’elaboració del projecte, parlem d’escoltar la diversitat d’opinions. Amb l’objectiu de què els i les alumnes assoleixin la màxima autonomia, cerquem conduir-los cap a la corresponsabilització en cada fase de treball.

Com pensem un projecte des de zero?
Com podem donar forma a les nostres idees?
Podem arribar fàcilment a un consens?
Com planifiquem les fases de treball i com ens distribuïm les tasques?
Quins recursos ens cal per dur a terme l’acció?
Com gestionem el temps?
Sabem fer grup?
Com ens enfrontem als petits obstacles?
Per què ens enfadem?
Sabem escoltar-nos?
Resulta fàcil treballar junts?
Com abordem els conflictes que poden aparèixer dins dels equips de treball? I si en el meu grup hi ha una persona amb la qual no em ve de gust treballar, què faig?

I arribem a la fase final dels projectes. Els alumnes i les alumnes ja han decidit els seus projectes. Els geriàtrics, el col·lectiu de les persones sense llar, el món dels esports amb els seus conflictes, els animals en perill d’extinció o la mateixa escola formen alguns dels àmbits de preocupació i per tant d’intervenció, i on els nens i les nenes volen dirigir els seus projectes per a cercar una millora.

Per una banda, gran part dels projectes plantejats fomenten la solidaritat, i tenen a veure amb crear objectes artesanals (polseres, figures d’origami, collarets, samarretes, postals) per vendre’ls. L’objectiu d’aquestes vendes és aconseguir diners i fer-los arribar a entitats que treballen en aquests àmbits.

Per una altra banda, veiem que també sorgeixen idees com la creació d’un banc de l’escolta pel pati de l’escola, la creació d’una obra de teatre per a un casal de gent gran, i d’uns poemes que s’enviaran a una residència de gent gran o una cadena de favors que es faci extensiva a tota l’escola, grans i variades idees que han estat proposades pels dos grups classe.

Volem agrair a tots els nens i nenes que cada dimarts ens han esperat a l’aula per compartir amb nosaltres la seva mirada sobre el món

Volem agrair a les docents pel suport que ens han donat. Sense la seva complicitat no hagués estat possible la nostra feina. Després d’aquesta nova experiència a les aules, som una mica més conscients de la complexitat de la labor dels docents. Els enviem un agraïment des del nostre cor.