PROJECTES

Diàleg a l’aula

Som un equip

El repte de la conciliació familiar

Mediació en l’àmbit sanitari

Escola de pares i mares

La cohesió d’equips

La gestió de conflictes en les entitats d’economia social

Del pati al món

Prevenint el bullying

Donant veu al barri

Creant proximitat al barri