SOM

MEDIAM

El nostre projecte

Som una organització sense afany de lucre que neix l’any 2014 per iniciativa d’un grup de persones que creiem en la mediació i la cultura de pau com una forma de transformar el món i fer una societat més justa i més cohesionada.

 

Considerem imprescindible tractar amb totes les persones que formen part de la nostra societat per aconseguir canvis significatius en la forma en com tots i totes ens relacionem.

Els nostres objectius

És necessari plantejar accions que millorin la convivència i les relacions entre les persones que conformen la Comunitat educativa per:

 

/ Reduir violència a l’aula
/ Aprendre a resoldre conflictes
/ Millorar el clima escolar
/ Acompanyar i formar a professorat i famílies

L´equip

Som un equip multidisciplinar de mediadors experts en resolució de conflictes dins de l’aula.

 

La nostra experiència es basa en la pedagogia, educació social, mediació, pràctiques restauratives i comunicació no violenta.

La mediació

La mediació és una eina de gestió de conflictes que es basa en la interacció amb una tercera persona, el/la mediador/a, que acompanya en el procés de resolució de la problemàtica i l’obtenció dels possibles acords que es donin en aquest espai de diàleg.

 

Les característiques i principis d’aquesta metodologia es basen en:

 

CONFIDENCIALITAT: aquella informació que s’obté en un procés de mediació no pot ser revelada fora d’aquest (exceptuant aquella informació que reveli amenaces per la vida o integritat física i/o psíquica d’alguna persona).

 

FLEXIBILITAT: processos adaptats a les necessitats de les parts i del procés en si, on es poden donar sessions individuals i conjuntes.

 

IMPARCIALITAT I NEUTRALITAT: la persona mediadora vetlla per la igualtat entre les parts, sense imposar solucions ni mesures concretes.

 

VOLUNTARIETAT: cada persona intervé en mediació sense representants, mostrant l’interès a gestionar els seus propis conflictes i tenint la llibertat d’opinar i decidir.

 

“EMPODERAMENT” DE LES PARTS: enriqueix a les persones que hi participen per obtenir la capacitat de triar allò que més les satisfaci, atenent la bona fe i la predisposició de trobar acords.

 

Des de Mediam, s’ofereix l’oportunitat de tenir un espai de mediació dirigit tant a persones en l’àmbit particular, com dins de centres i organitzacions. Si desitgen més informació, contactin amb nosaltres.