ÀMBIT

ESCOLAR

L’educació i l’ensenyament que es dóna a les escoles és molt ampli, dividint-se tant en matèries com en projectes, i és on trobem aquelles àrees que fan el desenvolupament integral dels infants. Per això, considerem que la gestió de conflictes i la resolució dels mateixos, també ha de formar part d’aquests aprenentatges.

 

Des del vessant escolar enfoquem la nostra actuació orientada a tots els membres implicats, ja que considerem que per aconseguir un desenvolupament positiu i significatiu és necessari treballar amb totes les persones que hi formen part:

 

/ Escola i professorat (dins de l’aula i cohesió del claustre)
/ AMPES i famílies
/ Aula i alumnes

Intervenció dins de l´aula

L’aprenentatge de l’alumnat és una de les parts claus per la millora de la convivència. Habilitats de comunicació, empatia i de com enfrontar-se als conflictes són eines que els nois i noies han d’aprendre.

 

S’ofereix formació per treballar a l’aula que fomenti la sensibilització i la convivència, a més de donar valor a la mediació entre iguals.

 

“Els canvis són més positius quan els adults fan les coses amb ells i no per ells”

Formació / Acompanyament / Supervisió al professorat i personal no docent

Entenem que dins de l’escola, s’ha de treballar tant amb el personal docent com amb el personal no docent. Tots fem comunitat!

 

És per això que depenent del moment i de la casuística que tingui l’escola, formem, acompanyem o supervisem els processos de l’escola.

 

Empoderem el professorat amb eines per poder abordar els conflictes i cocrear amb els alumnes i les famílies un model d’escola.

 

Acompanyament al claustre per facilitar la cohesió de l’equip i la comunicació.

Formació / Sensibilització a les families

Les famílies, juntament amb el personal docent i no docent i els/les nens/es són part de l’element amb els que considerem hem de treballar.

 

Educar-los en reconèixer les emocions, en treballar com detectar i que fer davant l’assetjament, i com poden contribuir a fer un millor clima a l’escola.

 

Responsabilitzar-los dels aprenentatges dels seus fills i filles.

 

Desde fa 2 any desevolumpem  xerrades gratuïtes a les AMPES subvencionades pel
Consorci d’Educació de Barcelona. Consulta aquí les xerrades del 2017-2018

Mediació i gestió alternativa del conflicte

Treballem la mediació entre qualsevol membre de la comunitat educativa

La nostra metodologia; les nostres eines

Treballem amb formats pràctics i vivencials.

 

Adaptem les nostres eines a les necessitats que detectem fent una primera acció de diagnòstic que ens indica com poder actuar en cada escola i amb aquella problemàtica concreta.

 

Per a més informació es poden posar en contacte amb Mediam.