ÀMBIT

COMUNITARI

La convivència dins els entorns locals és possible des de la contribució social de tots els membres que hi formen part. Per això, és habitual que en un espai tan ampli i amb la implicació de persones, es donin situacions on la diferència sigui el factor clau. Això no ha de ser un impediment ni un obstacle, sinó una oportunitat de creixement, sempre i quan motivem una bona gestió dels conflictes.

 

Millorar la convivència i la cohesió social són fites que persegueix Mediam en els seus objectius principals com a entitat, ja que només així podrem obtenir societats més compromeses i properes. Des de Mediam apostem per atendre a l’àmbit comunitari entenent aquest en dos grans sectors:

La comunitat

Com a societat en general des d’on intervenim en entorns molt diversos, però que donen resposta a necessitats conegudes de la població:

 

/ Dificultats de conciliar
/ Gent gran
/ Adolescents: integració, gestió places i espais públics

Entitats públiques

Ajuntament de Barcelona

 

SMC Salut Mental Catalunya

Entitats i organitzacions

Un altre aspecte que considerem rellevant és el suport a totes les entitats i organitzacions que formen el Tercer Sector i que compten amb unes estructures i gestió de l’equip molt diverses a la resta de col·lectius.

 

És per això que des de Mediam treballem conjuntament amb Avalon per donar suport en tot el cicle de creixement i desenvolupament d’aquestes entitats que realitzen un treball actiu i en pro de la nostra societat.

 

Alguns dels àmbits on donem suport a les organitzacions s’engloben en els següents apartats:

 

/ Relació entre entitats
/ Cohesió
/ Renovació de la junta
/ Relació amb el voluntariat
/ Desenvolupament de l’entitat